تابلو نقاشی مونالیزا که به لبخند ژوکوند نیز شهرت دارد، نام یکی از معروف‌ترین تابلوهای نقاشی لئوناردو دا وینچی هنرمند مشهور ایتالیایی است
کشف رازهای نقاشی های داوینچی
مهمترین نکات در چیدمان تابلوها با ابعاد و سبکهای مختلف را در اینجا بخوانید