مجموعه‌های 4تایی تابلو

این مجموعه تابلوهای دکوراتیو شامال 4عدد تابلو میباشد در ابعاد

  1. 2عدد تابلو با ابعاد 50سانت در 70سانت 

  2. 2 عدد تابلو با ابعاد 30سانت در 40سانت

کل ابعاد مجموعه در هنگام نصب  با احتساب فاصله 5 سانت بین هر تابلو و فریم تابلوها حدود 150سانت طول و 90سانت ارتفاع 

تابلوهای مدرن و خاص برای خانه

فیلترهای فعال